MČR Rogaining 2023 Vejvanov
24. – 25. 6. 2023


Pokyny - MČR Rogaining 2023

Mistrovství České republiky v rogainingu, 24. – 25. 6. 2023, Vejvanov, Křivoklátsko

Pořádající subjekt:
TJ Lokomotiva Beroun, z.s. - oddíl orientačního běhu
Organizační zajištění:
LBE oddíl orientačního běhu
Pořádající orgán:
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Datum konání:
24.6. - 25.6.2023
Centrum závodu:
Vejvanov okr. Rokycany, sportovní hřiště (49.8653072N, 13.6511633E) Vejvanov
Parkování:
na louce v centru závodu. Dbejte pokynů pořadatele
Prezentace:

v centru závodů v době:

 • pátek 18:00 - 23:00
 • sobota 7:00 – 7:45 - prezentace účastníků závodu na 12 hodin
  účastníci závodu na 24 hodin se mohou prezentovat až do 9:30
  (účastníci na 6hod. až do 11:30)

Prosíme, přineste si své čipy na prezentaci ke kontrole, závodníkům jsou dovoleny čipy řady 6 a vyšší.

Ubytování:
Pro závodníky na 24 hodin výhradně vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru bez poplatku. Kategorie 12 hodin také bez poplatku. Zájemci o nocování z ostatních kategorií ve vlastních stanech zaplatí při prezentaci poplatek 100 Kč za jednu noc ve stanu. Závodníci na 12 (případně na 6) hodin mohou využít ubytování v okolí – Zbiroh, Hořovice, Rokycany, Radnice.
Pro stany využijte vyhrazené prostory. Dbejte pokynů pořadatelů!
Druh závodu:
Soutěžní:
 • mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 12:00 až neděle 12:00 hodin)
 • veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (sobota 10:00 až sobota 22:00)
 • veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (sobota 14:00 až sobota 20:00 hodin)
Prostor závodu:
Křivoklátskoprostor závodu je vymezen obcemi Hromnice – Ejpovice – Bzová - Slabce
Terén:
Křivoklátská vrchovina a Plasská pahorkatina (na severu); nejvyšší nadmořská výška 721 m.n.m., nejnižší 250 m.n.m; střední hustota komunikací, hustota osídlení nejmenší na východě, zalesnění prostoru – přes 50%
Mapa:
Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 40 000, e = 10 m, stav 06/2023, vodovzdorně upravená (Tyvek)
V mapě nejsou uvedeny prameny a vodní zdroje, neboť z důvodu dlouhotrvajícího sucha je jejich kvalita a vydatnost nestálá!

Mapové symboly:
Popisy:
Slovní popisy kontrol (česky i anglicky) se vydávají spolu s bodovým ohodnocením společně se závodní mapou. Na popisech bude uvedeno tel. číslo na pořadatele.
Toto číslo je funkční pouze po dobu závodu: + 420 604 649 052
Systém ražení:
elektronický (SPORTident)
Každý člen týmu musí mít svůj SI čip!
Je nutno použít pouze čipy řady 6 a výše.
Čipy bude také možné zapůjčit při prezentaci za poplatek 100 Kč za čip.
Způsob hodnocení:
kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 30 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30x30 cm, SI jednotkou.
V případě, že SI krabička je odcizena, je nutné, aby závodníci vyfotili štítek nebo sami sebe v místě kontroly. Proto je vhodné, aby měli s sebou fotoaparát nebo mobilní telefon.

O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.
Slovo stavitele:
vždy deset minut před startem každého závodu.
Povinné vybavení:
všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodu mít s sebou:
 • píšťalku pro případné přivolání pomoci
 • doporučujeme i nabitý mobilní telefon
 • doporučujeme reflexní prvky/pásky
Kategorie:
Soutěžní:
 • 24 hodin (MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV, MY, WY, XY)
 • 12 hodin (MO12, WO12, XO12)
 • 6 hodin (MO6, WO6, XO6)

Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze předloží-li písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrování musí být všichni členové týmu.
Do ČAR je možno se zaregistrovat bezplatně při prezentaci.

Zakázané prostory:
V závodním terénu se vyskytuje několik zakázaných prostorů. Vždy je to vyznačeno v mapě červenou šrafou a tmavězeleným podkladem. Jedná se především o soukromé pozemky, obory, bažantnice a maloplošná chráněná území a louky v JV cípu mapy, které žádala doplnit správa CHKO Křivoklátsko.
Vstup do těchto prostor je plně zakázán! Bude kontrolováno a závodníkům hrozí diskvalifikace či pokuta od orgánů státní správy. Vstup do zakázaných prostor zvyšuje riziko zákazu pořádání dalších závodů v dané oblasti. Obecně platí, že průchod přes zakázaná území je možný jen po značených turistických trasách.
Další podmínky:
Vyplývají z podmínek souhlasů vlastníků lesa, orgánů statní ochrany lesů a správy CHKO Křivoklátsko.
Upozorňujeme účastníky závodu na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na riziko pádu koláčů po vývratech, možnost střetu s vozidly, koňskými potahy, lesní technikou na lesních cestách a ostatními návštěvníky lesa (cyklisté, in line bruslaři apod.).
K místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat na méně než 50 metrů, k místu nakládání dřeva automobily pak méně než 20 metrů.
Závodníci jsou odpovědní za dodržování ustanovení § 20 zákona o lesích, které především zakazuje tyto činnosti: rozdělávat oheň, rušit klid a ticho, vstupovat do oplocených míst, nocovat v mysliveckých zařízeních, znečišťovat les odpady a odpadky.
Účastníci závodu nebudou odhazovat odpady ze závodní stravy, ale ponesou si je s sebou do cíle.
Je zakázáno, aby závodníci procházeli po zemědělských plodinách.
Program:

pátek 23.6. 2023

 • 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin

sobota 24. 6. 2023

 • 7:00 - 7:45 – prezentace účastníků závodu na 12 hodin (účastníci závodu na 24 hodin se mohou prezentovat až do 9:30, závodníci na 6 hodin až do 11:30 hodin)
 • 7:30 - 8:00 – plombování čipů závodu na 12 hodin
 • 8:00 – výdej závodních map pro závody na 12 hodin
 • 9:00 - 9:50 – plombování čipů závodu na 24 hodin
 • 10:00 – výdej závodních map pro závody na 24 hodin
 • 10:00start závodu na 12 hodin
 • 11:00 – 11:50 - plombování čipů pro závodníky na 6 hodin
 • 12:00start závodu na 24 hodin
 • 12:00 – výdej map pro závod na 6 hodin
 • 14:00start závodu na 6 hodin
 • 17:00 – otevření Hash house
 • 20:00konec závodu na 6 hodin
 • 21:30 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin
 • 22:00konec závodu na 12 hodin

neděle 25. 6. 2023

 • 10:00 – vyhlášení výsledků závodů na 12 hodin
 • 12:00konec závodu na 24 hodin
 • 13:00 – uzavření Hash house
 • 14:00 – vyhlášení výsledků závodů na 24 hodin
Výdej map:
 • sobota, 24. 6. v 8:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • sobota, 24. 6. v 10:00 hodin – pro závod na 24 hodin
 • sobota, 24. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 6 hodin
Hromadný start:
 • sobota, 24. 6. v 10:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • sobota, 24. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin
 • sobota, 24. 6. v 14:00 hodin – pro závod na 6 hodin
Ukončení závodu:
 • sobota, 24. 6. v 20:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • sobota, 24. 6. v 22:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • neděle, 25. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin
Vyhlášení:
V každé soutěžní kategorii budou vyhlášeni a odměněni první tři týmy.
Doprava:
vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou z Rokycan či Radnice, pořadatel nezajišťuje.
Občerstvení:
Během závodu v centru (hash house pro kategorie 24 a 12 hodin, otevřen v sobotu od 17:00 do neděle 13:00).
V prostoru centra nebude občerstvení mimo závodní Hash House.

V obci Vejvanov otevřen v sobotu obchod s potravinami 7:30 - 11:00.

Vejvanovská hospoda (uvedená na webu: mapy.cz) není v současnosti provozována.

V závodním prostoru se nachází dostatek bufetů a restaurací takže žádné občerstvení či vodu v závodním prostoru pořadatelé nezajišťují. Použití těchto zařízení se tímto povoluje.

V centru závodu bude k dispozici pitná voda jen v omezené míře, prosíme o šetření.

Žádáme závodníky o používání vlastního jídelního nádobí z ohleduplnosti k přírodě.

Odpady a odpadky vzniklé v rámci závodu odloží závodníci do příslušných odpadových nádob na tříděné odpady, které budou na shromaždišti. Odpady zbylé po vytřídění využitelných složek odloží závodníci do černých pytlů na směsný komunální odpad, které budou na shromaždišti.
Prosíme všechny závodníky a jejich doprovod o udržování pořádku, abychom se mohli eventuelně vrátit k pořádání dalších akcí.

Protesty k hlavnímu rozhodčímu s vkladem 300,- Kč
Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu : Bohuslav Hamáček
 • stavba kontrol: Vladimír Mezník
 • hlavní rozhodčí: Václav Šimon
 • povolení závodu: Jan Marek
Důležitá upozornění:
Závodí se podle platných pravidel ČAR.
 • 1) závodníci smí při závodě používat pouze mapu poskytnutou pořadatelem. Po vydání závodních map je přísně zakázáno používat jakýchkoliv jiných speciálních map, např. s vyznačenými turistickými značkami.
 • 2) pro občany ČR platí, že v závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrováni musí být všichni členové týmu.
 • 3) účastníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby osmnáctileté či starší. Účastníci mladší 18 let musí předložit písemný souhlas jejich zákonného zástupce.
 • 4) každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení, že se závodu zúčastňujete na vlastní nebezpečí.
 • 5) pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Výňatek z pravidel ČAR:

Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. Je nepřípustné používat k orientaci jiných map či speciálních navigačních pomůcek (GPS apod.). V případě pochybnosti ohledně speciálních navigačních pomůcek rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR.

Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky včetně přívozů.

Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolní mi body a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti. Každý člen týmu musí provést označení průchodu kontrolním bodem sám. Přísně je zakázáno bez svolení pořadatele opustit spoluběžce (např. při jejich vyčerpání či zranění) a doběhnout zbytek tratě sám. Závodníkům (týmu) nesmí při závodě pomáhat žádná další osoba, ani je doprovázet.

Pes či jiné zvíře smí závodníky doprovázet pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. Pořadatel může povolit využívat při závodě služeb samoobsluh, restaurací apod. V zásadě musí jít vždy o služby, které mohou využít všichni závodníci. V případě nehody (zranění apod.) musí závodníci poskytnout veškerou možnou pomoc. Tým nesmí být postižen za porušení pravidel v souvislosti s poskytnutím pomoci.

Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné na území České republiky.

Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné zásoby či vybavení. Nesmí je ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty před ukončením závodu.

Po vypršení časového limitu jsou všechny týmy, které dosud nedokončily závod, povinny se v nejkratším možném čase hlásit v cíli. V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné akce. Závod končí uplynutím stanoveného počtu hodin od startovního signálu. Týmy, které dorazí později, jsou penalizovány bodovou srážkou za každou započatou minutu prodlení. Tým, který dorazí déle než 30minut po ukončení závodu, není klasifikován.

Pravidla ČAR (pdf)

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. Mistrovství České republiky v rogainingu se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.