MČR Rogaining 2023 Vejvanov
24. – 25. 6. 2023


Rozpis - MČR Rogaining 2023

Mistrovství České republiky v rogainingu, 24. – 25. 6. 2023, Křivoklátsko

Pořádající subjekt:
TJ Lokomotiva Beroun, z. s. - oddíl orientačního běhu
Pořádající orgán:
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Datum konání:
24. – 25. 6. 2023
Centrum závodu:
Vejvanov (49.8653072N, 13.6511633E)
Druh závodu:
 • mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 12:00 až neděle 12:00 hodin)
 • veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (sobota 10:00 až 22:00)
 • veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (sobota 14:00 až sobota 20:00 hodin)
Prostor závodu:
Křivoklátskoprostor závodu je vymezen obcemi Hromnice – Ejpovice – Bzová - Slabce
Mapa:
Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 40 000, e = 10 m, stav 05/2023,, vodovzdorně upravená (Tyvek)
Systém ražení:
elektronický (SPORTident)
Každý člen týmu musí mít svůj SI čip!
Pro všechny závody je nutno použít pouze čipy řady 6 či novější.
Čipy bude také možné zapůjčit při prezentaci za poplatek 100 Kč za čip.
Kategorie:
 • 24 hodin (MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV, MY, WY, XY)
 • 12 hodin (MO12, WO12, XO12)
 • 6 hodin (MO6, WO6, XO6)
 • M (tým tvoří výhradně muži)
 • W (tým tvoří výhradně ženy)
 • X (v týmu je alespoň jeden muž a alespoň jedna žena)
 • V (veteránská kategorie, všichni členové týmu jsou ve věku 40 let a starší - tj. narození 23. 6. 1983 a dříve)
 • SV (superveteránská kategorie, všichni členové týmu jsou ve věku 55 let a starší - tj. narozeni 23. 6. 1968 a dříve)
 • Y (mládežnická juniorská kategorie, všichni členové týmu jsou věku 23 let nebo mladší - tj. narozeni 24. 6. 2000 a později)

Tým tvoří 2 – 5 závodníků.
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze předloží-li písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců [souhlas ke stažení, docx]. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrování musí být všichni členové týmu.
Do ČAR je možno se zaregistrovat bezplatně při prezentaci.

Startovné:

pro účastníky závodu na 24 a 12 hodin

 • při platbě do 31. 5. do 7. 6. 700 Kč/za jednoho člena týmu
 • při platbě do 14. 6. 800 Kč/za jednoho člena týmu
 • při pozdější platbě – 900 Kč/za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, ubytování ve vlastních stanech v centru během závodu (pátek až neděle), parkovné, sociální zařízení a občerstvení v centru během závodu (hash house).

pro účastníky závodu na 6 hodin

 • při platbě do 31. 5. do 7. 6. 350 Kč/za jednoho člena týmu
 • při platbě do 14. 6. 450 Kč/za jednoho člena týmu
 • při pozdější platbě – 550 Kč/za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, parkovné, sociální zařízení a občerstvení po závodě.

Přihlášky:

On-line na přihláškovém systému na webu závodu: https://rogaining.ob-lbe.cz/
Nouzově emailem – rogaining@ob-lbe.cz.

Přihláška musí obsahovat název týmu, jména členů týmu a jejich data narození, zvolenou kategorii, čísla čipů, popřípadě požadavek na jejich zapůjčení a kontaktní e-mail.

Způsob platby:

Startovné je třeba uhradit převodem na bankovní účet číslo 19-0407626339/0800 (Česká spořitelna, TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.).
Při platbě je rozhodující datum uskutečněné transakce (připsání na účet organizátorů). U přihlášek realizovaných přes web vyplňte údaje o platbě (variabilní symbol, zpráva pro příjemce) podle pokynů, které se Vám zobrazí po úspěšné registraci.

U přihlášek zaslaných emailem (rogaining@ob-lbe.cz) uvádějte do zprávy pro příjemce název týmu a jméno jednoho člena týmu.
Ostatní platby (půjčovné za čipy, stanování, apod.) se hradí na místě v hotovosti.

Ubytování:
Pro závodníky na 24 v době závodu výhradně vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru bez poplatku. Kategorie 12 hodin také bez poplatku, Zájemci o nocování z ostatních kategorií ve vlastních stanech zaplatí při prezentaci poplatek 100 Kč za jednu noc ve stanu.
Závodníci na 12 (případně na 6) hodin mohou využít ubytování v okolí – Křivoklát, Beroun, Hořovice, Rokycany, Radnice.
Program:

pátek 23. 6. 2023

 • 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin

sobota 24. 6. 2023

 • 7:00 - 7:45 – prezentace účastníků závodu na 12 hodin (účastníci závodu na 24 hodin se mohou prezentovat až do 9:30, závodníci na 6 hodin až do 11:30 hodin)
 • 7:30 - 8:00 – plombování čipů závodu na 12 hodin
 • 8:00 – výdej závodních map pro závody na 12 hodin
 • 9:00 - 9:50 – plombování čipů závodu na 24 hodin
 • 10:00 – výdej závodních map pro závody na 24 hodin
 • 10:00start závodu na 12 hodin
 • 11:00 – 11:50 - plombování čipů pro závodníky na 6 hodin
 • 12:00start závodu na 24 hodin
 • 12:00 – výdej map pro závod na 6 hodin
 • 14:00start závodu na 6 hodin
 • 17:00 – otevření Hash house
 • 20:00konec závodu na 6 hodin
 • 21:30 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin
 • 22:00konec závodu na 12 hodin

neděle 25. 6. 2023

 • 10:00 – vyhlášení výsledků závodů na 12 hodin
 • 12:00konec závodu na 24 hodin
 • 13:00 – uzavření Hash house
 • 14:00 – vyhlášení výsledků závodů na 24 hodin
Výdej map:
 • sobota, 24. 6. v 8:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • sobota, 24. 6. v 10:00 hodin – pro závod na 24 hodin
 • sobota, 24. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 6 hodin
Hromadný start:
 • sobota, 24. 6. v 10:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • sobota, 24. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin
 • sobota, 24. 6. v 14:00 hodin – pro závod na 6 hodin
Ukončení závodu:
 • sobota, 24. 6. v 20:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • sobota, 24. 6. v 22:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • neděle, 25. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin
Způsob hodnocení:

Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 20 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30x30 cm, SI jednotkou a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

V každé soutěžní kategorii budou vyhlášeni a odměněni první tři týmy.

Doprava:
Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou – bude upřesněno v pokynech. Pořadatel dopravu nezajišťuje.
Parkování:
Ve vymezeném prostoru v obci – bude upřesněno v pokynech, podle pokynů pořadatelů.
Občerstvení:
Během závodu v centru (hash house pro kategorie 24 a 12 hodin).
Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu: Bohuslav Hamáček
 • stavba kontrol: Vladimír Mezník
 • hlavní rozhodčí: Václav Šimon
 • povolení závodu: Jan Marek
Informace:
Na webu závodu - https://rogaining.ob-lbe.cz/
Upozornění:
Závodí se podle platných pravidel IRF a ČAR. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Závodníci jsou povinni při prezentaci podepsat prohlášení ve smyslu předchozí věty. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
Mistrovství České republiky v rogainingu se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.